Δημοσιευμένο στην κατηγορία Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

Διαγωνισμός Κάστορας – BEBRAS GR

 

Ο διαγωνισμός «Κάστορας» αποτελεί, σήμερα, μια διεθνή πρωτοβουλία της ομώνυμης κοινότητας (Bebras®), με σκοπό την προώθηση της Πληροφορικής (ή Επιστήμης των Υπολογιστών) και της Υπολογιστικής Σκέψης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και μαθητριών όλων των ηλικιών

Θέματα Διαγωνισμού

https://challenge.bebras.gr/index.php?action=user_competitions