Δημοσιευμένο στην κατηγορία Προσωπικά

Συνέδρια

Εργασίες σε συνέδρια

  • 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Βόλος 28-30 Μαρτίου, 2014

Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της online διδασκαλίας στη δια βίου μάθηση»

http://pekap.tsopokis.gr/synedrio/praktika/2014/ergasies/11Kampakaki1.pdf

 

  • 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Εισήγηση με θέμα: «Ο παιδαγωγικός-υποστηρικτικός ρόλος των ΚΕ.ΣΥ.Π. σε άτομα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων»

http://eled.uowm.gr/sites/default/files/program_9o_sunedrio_2014.pdf

σελ.17

 

  • Διδακτικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών». Διημερίδα για την προβολή καλών πρακτικών

Παρασκευή 20  Μαρτίου 2015 στο 4ο/5ο ΓΕ.Λ. Καλαμαριάς

Εισήγηση με θέμα: «Η Α΄ Λυκείου εμπλέκει ενεργά την Α΄ Γυμνασίου σε δράσεις για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

 

  •  2ο Επιστημονικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το σχολείο του 21ου αιώνα», Θεσσαλονίκη 27-29 Μαρτίου 2015

Εισήγηση με θέμα: «Υπάρχει κάποια καλύτερη εναλλακτική στο σχολείο του σήμερα;»

 

  • 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Καστοριά, 24-26 Απριλίου 2015

Εισήγηση με θέμα «Ένα σχολικό project σχεδιασμού διαγενεακής μάθησης για τις νέες τεχνολογίες»

 

  • 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδρίο Διά Βίου Μάθησης με θέμα «Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία», 27 και 28 Ιουνίου 2015  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εισήγηση με θέμα «Η ψηφιακή ένταξη των ατόμων τρίτης ηλικίας και ο ρόλος της εκπαίδευσης: μία ποιοτική έρευνα»

 

  • 2015: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Εισήγηση με θέμα «Συνεργατική μάθηση με Δια-ηλικιακή και Αλληλοδιδακτική καθοδήγηση, με αφορμή την Ασφάλεια στο διαδίκτυο: μια μελέτη περίπτωσης»

 

  • 2015: 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Εισήγηση με θέμα «Ένα ηλεκτρονικό σχολικό περιοδικό ως αφορμή συνεργατικής μάθησης στο πλαίσιο του σχολικού project: μια μελέτη περίπτωσης»

 

  • 2015: 1ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής, Εισήγηση με θέμα «Η συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού και η αυτοαξιολόγησή της από τους μαθητές»

 

  • 2015: 6th conference of the ESREA Network on Education and Learning of Older Adults, paper “Digital inclusion of the elderly in Greece: A qualitative study”