Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α΄ Γυμνασίου 2020-21, Γυμνάσιο 2020-21

Κεφάλαιο 1- Βασικές έννοιες

Υποστηρικτικά βίντεο για τις βασικές έννοιες

https://video.link/w/Ou6jb

https://video.link/w/Pw6jb

Θεωρία Υπολογιστών για μαθητές