Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

«Νίκησε τον Ιό»

 

Ένα διασκεδαστικό, επιμορφωτικό παιχνίδι που μπορείτε να εκτυπώσετε ή να το ανοίξετε σε tablet και να παίξετε!Λήψη αρχείου

Το παιχνίδι, μαζί με ειδικό φυλλάδιο για γονείς (με περαιτέρω προτάσεις για χρήσιμες δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με τα παιδιά σας όσο μένετε σπίτι) βρίσκεται αναρτημένο σε 11 γλώσσες στον ιστοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης: https://www.coe.int/en/web/education/new-tools (αναζητείστε τον τίτλο «INFO SHEET FOR PARENTS»).