Δημοσιευμένο στην κατηγορία Α-Β, Γ-Δ, Δημοτικό, Ε-Στ

ΤΠΕ για μικρούς και μεγάλους καλλιτέχνες!

 

  • Ζωγραφίζω «έξυπνα»

https://www.autodraw.com/

https://quickdraw.withgoogle.com/

 

  • Μετατρέπω μια φωτογραφία μου σε πίνακα ζωγραφικής

https://www.instapainting.com/assets

 

  • Φτιάχνω σύννεφα λέξεων

https://wordart.com/

 

  • Φτιάχνω ευχετήριες κάρτες

https://iwishyouto.com/