Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:

1. Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2. Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
3. Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4. Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5. Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i. Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
ii. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii. Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από τον κάτοχό του.
6. Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7. Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
8. Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9. Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
10. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη
της εφαρμογής.

Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.
Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου εδώ:Λήψη αρχείου

Οδηγίες για ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του μας καθοδηγεί στη δημιουργία ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προτείνοντας για την υλοποίησή της πλατφόρμες, πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές του ΥΠΑΙΘ, όπως την υπηρεσία της e-class και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.

Συνοπτικά τα βήματα που θα ακολουθηθούν είναι:

1ο βήμα: Ορίζεται ομάδα εκπαιδευτικών η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

2ο βήμα: Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας αποκτούν κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

3ο βήμα: Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν την ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα αξιοποιήσουν (e-class, e-me ή τυχόν άλλη) και ενημερώνουν τη διεύθυνση του σχολείου.

4ο βήμα: Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες:

α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

β) για την πλατφόρμα που θα αξιοποιήσει κάθε εκπαιδευτικός

γ) για τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων                           (https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php)

5ο- 6ο βήμα: Οι μαθητές και οι μαθήτριες εγγράφονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ώστε να έχουν πρόσβαση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης και στη συνέχεια να γίνουν μέλη των ψηφιακών τάξεων.

7ο βήμα: Ο διευθυντής μέσα από τη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών επιλέγει  τους μαθητές και τις μαθήτριες μίας τάξης και αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ τους στον εκπαιδευτικό τους.

8ο – 9ο βήμα: Οι εκπαιδευτικοί προσκαλούν στην πλατφόρμα τους μαθητές και τις μαθήτριές τους με βάση το όνομα χρήστη (username) κι εκείνοι πρέπει να αποδεχτούν την πρόσκληση για να ενταχθούν στην ψηφιακή τάξη.Λήψη αρχείου