Εκπαιδευτικοί 2016-2017

Διευθυντής: Πατέρας Δημήτριος

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Τσάντη Ελένη

Δασκάλες και δάσκαλοι

Α΄τάξη: Ζησέκα Θεοδούλα, Οσλοβίτου Ευσταθία,  Αξάνα Ζωσιμίδου

Β΄τάξη: Χράντα Βασιλική

Γ΄τάξη: Παχούμη Παγώνα

Δ΄τάξη: Λεφή Δήμητρα

Ε΄τάξη: Κουρκουβέλη Ευγενία

ΣΤ΄τάξη: Τσάντη Ελένη

Τμήμα Ένταξης: Κλειτσιώτου Ζωή

Δάσκαλοι ολοήμερων τμημάτων: Εκ περιτροπής οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τμημάτων

 

Εκπαιδευτικοί ειδικότητας

Αγγλικής Γλώσσας: Λιθαρή Αριστέα

Γερμανικής Γλώσσας: Καμαριανού Μαρία

Εικαστικών: Φλωροκάπη Χάιδω

Μουσικής: Καραμήτρος Γεώργιος

Πληροφορικής: Βαβούρας Νικόλαος

Φυσικής Αγωγής: Πατέρας Δημήτριος, Δημακάκου Γεωργία

Θεατρικής Αγωγής: Καλιδάκη Μαρία Ιωάννα