Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

Αγαπητοί γονείς,

Με αφορμή το έγγραφο που μας απεστάλη από την υπηρεσία μας παρακαλούμε να διαβάσετε την οδηγία που ακολουθεί.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας.