Άρθρα: Φεβρουάριος, 2011

Γυμνάσιο Πέτρας. Διδάσκων καθηγητής Παύλου Διονύσιος. Αξονική συμμετρία. Η παραπάνω δημοσίευση είναι η πρώτη απο μια σειρά τεσσάρων δημοσιεύσεων με το ίδιο θέμα. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιλαμβάνονται: 4 αρχεία Geogebra, Φυλάδιο εργασίας των μαθητών, μία παρουσίαση (PowerPoint), κείμενο με το θεωρητικό πλαίσιο της σειράς των μαθημάτων. Ακολουθούν και τα επόμενα μαθήματα.

Διδασκαλία που έγινε στο 5ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης από την καθηγήτρια Λεοπούλου Γλυκερία. Στο επισυναπτόμενο Zip αρχείο περιέχεται αρχείο Geogebra και φύλλο εργασίας.

b_gymnasiou_oriaio_b_triminou

a_gymnasiou_oriaio_b_triminou

Διδασκαλία που οργανώθηκε στο 3ο Λύκειο και την παρακολούθησαν οι μαθηματικοί της πόλης. Διδάσκων καθηγητής Κουφός Δημήτριος.  Στο επισυναπτόμενο αρχείο zip περιέχονται 6 αρχεία geogebra και το φύλλο εργασίας που χρησιμοποίηθηκαν στην διδακσκαλία.

Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης, Διδάσκουσα καθηγήτρια Σκαλοχωρίτου Γιούλια. Μελέτη κοίλων κυρτών με παραδείγματα και αντιπαραδείγματα. Προσοχή: Το αρχείο Zip πρέπει να  αποσυμπιεστεί και τα δύο αρχεία που περιέχει να μπουν στον ίδιο φάκελλο και να εκτελεστεί το html.