Αρχεία για Μάιος, 2021


Σχολική κάρτα COVID-19

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής  κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος αυτή, μπορεί αυτή  να συμπληρωθεί και να υπογραφεί  χειρόγραφα από τους γονείς και να περιέχει  τα εξής στοιχεία:

Σχολική κάρτα COVID-19

 

Προσωπικά στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατρός

Όνομα Μητρός:

Ημερομηνία Γέννησης:

 

Στοιχεία παιδιού

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατρός:

Όνομα Μητρός:

 Ημερομηνία Γέννησης:

 

 Στοιχεία self-test

AMKA:

Ημερομηνία διεξαγωγής self-test:

Αποτέλεσμα self-test:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΔΗΛΩΝ

Επανέναρξη μαθημάτων – Αυτοδιαγνωστικά τεστ

Αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

Την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 επανέρχεται η δια ζώσης διδασκαλία και επιστρέφουν οι μαθητές στις τάξεις τους  με δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ, παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα (χρήση μάσκας ,αποστάσεις κ.α).

 Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες.  Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Μέχρι και το Σάββατο 8/5 μπορείτε  να προμηθευτείτε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ( self-tests από τα φαρμακεία δωρεάν με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και την αστυνομική  σας ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://self-testing.gov.gr  για  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του και τη δήλωση του αποτελέσματος.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον με την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr επιλέγοντας  την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» ,  γίνεται αυθεντικοποίηση με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και ακολουθείτε  τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα.

 Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος.  Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή  για επαναληπτικό έλεγχο όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν   στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και  οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) και ενημερώνουν το σχολείο. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα με τη συνοδεία των  γονέων, που  τον/την παραλαμβάνουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Καλή δύναμη και καλή αρχή σε όλους μας!

                                                           Η Διευθύντρια του σχολείου

                                                     Ντούζα Δήμητρα


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων