Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας:

Εσωτερικός Κανονισμός

Εγγραφές σε Πειραματικά Σχολεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε από την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την κλήρωση στην εισαγωγική τάξη (Προνήπια) στο 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πύργου καθώς και στην εισαγωγική τάξη (Α΄) στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πύργου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio

μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

 

Σχολική κάρτα COVID-19

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής  κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος αυτή, μπορεί αυτή  να συμπληρωθεί και να υπογραφεί  χειρόγραφα από τους γονείς και να περιέχει  τα εξής στοιχεία:

Σχολική κάρτα COVID-19

 

Προσωπικά στοιχεία

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατρός

Όνομα Μητρός:

Ημερομηνία Γέννησης:

 

Στοιχεία παιδιού

Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατρός:

Όνομα Μητρός:

 Ημερομηνία Γέννησης:

 

 Στοιχεία self-test

AMKA:

Ημερομηνία διεξαγωγής self-test:

Αποτέλεσμα self-test:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ΔΗΛΩΝ

Επανέναρξη μαθημάτων – Αυτοδιαγνωστικά τεστ

Αγαπητοί γονείς, Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

Την Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 επανέρχεται η δια ζώσης διδασκαλία και επιστρέφουν οι μαθητές στις τάξεις τους  με δήλωση αυτοδιαγνωστικού τεστ, παράλληλα με τα ισχύοντα προληπτικά μέτρα (χρήση μάσκας ,αποστάσεις κ.α).

 Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων σας ενημερώνουμε για τα εξής:

  Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες.  Για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Μέχρι και το Σάββατο 8/5 μπορείτε  να προμηθευτείτε τα αυτοδιαγνωστικά τεστ( self-tests από τα φαρμακεία δωρεάν με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. και την αστυνομική  σας ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://self-testing.gov.gr  για  πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του και τη δήλωση του αποτελέσματος.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον με την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr επιλέγοντας  την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για COVID-19» ,  γίνεται αυθεντικοποίηση με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) και ακολουθείτε  τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνετε. Ο/Η μαθητής/τρια επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα.

 Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος.  Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν  εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή  για επαναληπτικό έλεγχο όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν   στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και  οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) και ενημερώνουν το σχολείο. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα με τη συνοδεία των  γονέων, που  τον/την παραλαμβάνουν τηρουμένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Καλή δύναμη και καλή αρχή σε όλους μας!

                                                           Η Διευθύντρια του σχολείου

                                                     Ντούζα Δήμητρα

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις διαδικτυακά, τις 2 πρώτες ώρες (από 14.10 έως 15.20). Οι μαθητές θα συνδεθούν με το link του/της δασκάλου/ας της τάξης τους, και όχι κάποιας ειδικότητας.

Την Πέμπτη 25 Μαρτίου, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και  ενημέρωση του Δήμου Ήλιδας, οι σχολικές μονάδες δεν θα συμμετέχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις.

Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29657/ΓΔ4/12-03-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης αναστέλλουν την λειτουργία τους από την Τρίτη 16-03-2021 έως τις 29-03-2021.

Για όσο χρονικό διάστημα θα ισχύσει η αναστολή λειτουργίας τους, θα παρέχεται σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας Webex, σύμφωνα με το απογευματινό πρόγραμμα μαθημάτων που ήδη γνωρίζετε.  (έναρξη: 14:10  – λήξη:17:20).

Παροχή σχολικών γευμάτων

Από σήμερα 10 Μαρτίου 2021 θα μοιράζονται και πάλι κανονικά τα σχολικά γεύματα στους μαθητές.

Εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο

                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  1. Αίτηση –δήλωση ( Το έντυπο παρέχεται από το σχολείο)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ . Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.
  3. Φωτοτυπία της σελίδας των εμβολίων του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή
  5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή(Λογαριασμός ρεύματος, ύδρευσης, τηλεφώνου ,E1 κ.ά)
  6. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2021) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του .

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους οι οποίες γίνονται  δεκτές όλες, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά  από τις 1:15- 14:00 κατόπιν επικοινωνίας στο τηλ. 2622091205 προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19 .Eπίσης  συστήνεται να τηρείτε  τα απαιτούμενα  μέτρα  αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/

                                                         Η Διευθύντρια του σχολείου

                                                               

                                                            Ντούζα Δήμητρα

Σχολικά γεύματα

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, από την Δευτέρα 1η Μαρτίου και για μερικές ημέρες δεν θα μοιράζονται γεύματα στα σχολεία.

Διακοπή μαθημάτων την Τετάρτη 17-2-2021

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΟΙΚ 42216/646 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας, τα Δημοτικά Σχολεία  και τα Νηπιαγωγεία δεν θα λειτουργήσουν και αύριο Τετάρτη 17  Φεβρουαρίου, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.

Θα εφαρμοστεί η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση τις απογευματινές ώρες από 14.10-17.20, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Νοεμβρίου.


Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων