ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή, μαθήτριας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ
«Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή, μαθήτριας.
Διαχείριση ενδείξεων – Πρωτόκολλο ενεργειών – Ο ρόλος του σχολείου.»
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφώσεων της διαρκούς επιστημονικής και
παιδαγωγικής υποστήριξης που υλοποιούνται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, την Πέμπτη 22
Απριλίου και ώρα 18:20 θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα επιμόρφωσης (webinar) για
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων.
Στην επιμορφωτική αυτή εσπερίδα θα παρουσιαστεί το θέμα της Κακοποίησης ή/και
παραμέλησης μαθητών//τριών, η διαχείριση ενδείξεων, το Πρωτόκολλο ενεργειών που
πρέπει να ακολουθείται και ο ρόλος του σχολείου, από διακεκριμένες/ους εισηγήτριες και
εισηγητές.

Για το πρόγραμμα και την παρακολούθηση της εσπερίδας ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/13QkTgSk0-1OUQmVPRtxLEb2Y7QLhZ-GU/view?usp=sharing

Η δ/νση του σχολείου