Σχεδιασμός υλοποίησης Εργαστηριών Δραστηριοτήτων

δΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο κύριος προσανατολισμός των δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων – επικοινωνία, ενσυναίσθηση, περιβαλλοντική συνείδηση, ψηφιακή πολιτειότητα –

 » Διαβάστε περισσότερα