Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ Χανίων

Δημοσιευμένο στις 16 Νοεμβρίου 2011 Κατηγορία: από ΚΕΔΔΥ Χανίων

Το Κέντρο Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) Χανίων αποτελεί  αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Νόμος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 3699/2008, ΦΕΚ 199/τ. α’ /02-10-2008).

ΣΚΟΠΟΣ

  1. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
  2. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΥΤΩΝ
  3. Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ αξιολογούνται μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4-18 ετών)  με στόχο:

α. την εισήγηση για εγγραφή και φοίτηση των μαθητών αυτών στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τους.

β. την υποστήριξη των μαθητών αυτών, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά, στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς υποστηρίζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.