ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο θα λειτουργήσουν κανονικά για τα παιδιά της α’ και β’ δημοτικού και τα αδέρφια τους. Τα παιδιά θα σχολάσουν στις 3:00 και 4:00, ανάλογα τι έχει δηλώσει ο κάθε γονέας στην αίτησή του.

Για την εύρυθμη λειτουργία του ολοήμερου είναι σημαντική η

 » Διαβάστε περισσότερα