ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ E-ME

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο   https://www.youtube.com/watch?v=RewLvrtsZ9M&feature=share&fbclid=IwAR00oVgz7IIyYGS48V7VXaShwiGT_hFdDebQfP2g0zhU8bUAT_8zI9RO-9M   να δείτε βήμα προς βήμα πώς θα κάνετε είσοδο στην πλατφόρμα του e-me.

Αποδοχή αιτήματος μαθητή-αποδοχή πρόσκλησης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχοντας στην κατοχή τους τα username των μαθητών τους θα προβούν σε αναζήτηση των μαθητών,

ώστε να τους βάλουν στις ηλεκτρονικές τάξεις στις οποίες ανήκουν.

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εισέλθει οι μαθητές τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-me. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εισέλθετε , πατήστε

 » Διαβάστε περισσότερα