Αποδοχή αιτήματος μαθητή-αποδοχή πρόσκλησης

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχοντας στην κατοχή τους τα username των μαθητών τους θα προβούν σε αναζήτηση των μαθητών,

ώστε να τους βάλουν στις ηλεκτρονικές τάξεις στις οποίες ανήκουν.

Φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εισέλθει οι μαθητές τουλάχιστον μία φορά στην πλατφόρμα εκπαίδευσης e-me. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να εισέλθετε , πατήστε στον σύνδεσμο https://auth.e-me.edu.gr/?eme=https://e-me.edu.gr/&cause=no-token&eat=9b4c147a69b8022015174b639899bd08

Για να διευκολύνουμε την είσοδο των μαθητών, αν και είναι πολύ απλό, σας δίνουμε τις παρακάτω οδηγίες:

1)Για αποδοχή μαθητή αιτήματος σύνδεσης πατήστε

https://drive.google.com/file/d/1JQes-gNu7VI80fV5LqJcyIHewtFJx6WB/view?usp=sharing

2. Για αποδοχή πρόσκλησης μαθητή για είσοδο στις κυψέλες πατήστε

https://drive.google.com/file/d/1a25Ndcgj0Ku6nC78snoSVdJ8rSzj0eYm/view?usp=sharing

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι στη διάθεση σας για τυχόν προβλήματα σύνδεσης.

Η Δ/νση του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση