Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Αγαπητοί γονείς και μαθητές ,

Για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου έχει συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης της Π.Ε. Δράμας στις 28-5-2021. Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και βοηθάει το έργο του σχολείου και την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε φορά η σχολική κοινότητα.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου μας.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Πhttps://blogs.sch.gr/dimad/files/2021/06/Εσωτερικός-Κανονισμός-Λειτουργίας-Δημοτικού-Σχολείου-Αδριανής-Τελικός-υπογεγγραμένος.pdfατένταλη ΒασιλικήΛήψη αρχείου