Εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής-Νικηφόρου για το σχολικό έτος 2022-23 είναι οι ακόλουθοι:

1 Πατένταλη Βασιλική Διευθύντρια
2 Μερεντίτη Ευαγγελία Α΄τάξη
3 Κοτζαγιώργη Καλλιόπη Β΄τάξη
4 Θεοχάρη Στέλλα Γ΄ τάξη
5 Τζεβελέκη Μαρία Δ΄τάξη
6 Κοντόπουλος Σταύρος Ε΄ τάξη
7 Σακόγλου Μαρία ΣΤ΄ τάξη
8 Χατζηνικολαΐδης Αχιλλέας Ολοήμερο
9 Βαφειάδου Άννα Αγγλικών
10 Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος Φυσικής Αγωγής
11 Κουμπρόγλου  Ελένη Ειδικής Αγωγής
12 Ποζατζίδου Παρασκευή Τμήμα Υποδοχής
13 Τερζόγλου Πέτρος Πληροφορικής
14 Τσιγκοζίδου Κωνσταντία Γαλλικών
15 Σαπουντζή Αγγελική Γερμανικών
16 Τριανταφυλλοπούλου Ηλιάννα Θεατρολόγος
17 Καρυπίδης Αθανάσιος Μουσικός
18 Κυβρακίδης Ιωάννης Εικαστικών
19 Λακκοβικιώτη Στυλιανή Ψυχολόγος
20 Χρυσοπούλου Δέσποινα Κοινωνική Λειτουργός

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη της Διευθύντριας σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου. Η ημέρα και η ώρα που έχει οριστεί από τον κάθε εκπαιδευτικό για να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για την αγωγή και πρόοδο των παιδιών τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:Λήψη αρχείου

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής-Νικηφόρου για το σχολικό έτος 2021-22 είναι οι ακόλουθοι:

1 Πατένταλη Βασιλική
Διευθύντρια
2 Κοτζαγιώργη Καλλιόπη
Α΄τάξη
3 Χατζηνικολαΐδης Αχιλλέας
Β΄τάξη
4 Θεοχάρη Στέλλα Γ΄ τάξη
5 Μερεντίτη Ευαγγελία Δ΄τάξη
6 Σακόγλου Μαρία Ε΄ τάξη
7 Τζεβελέκη Μαρία ΣΤ΄ τάξη
8 Κοντόπουλος Σταύρος Ολοήμερο
9 Βαφειάδου Άννα Αγγλικών
10 Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος Φυσικής Αγωγής
11 Αλεξίου Ελένη Ειδικής Αγωγής
12 Χουρμουζιάδου Δήμητρα Τμήμα Υποδοχής
13 Τερζόγλου Πέτρος Πληροφορικής
14 Βρεττού Πριονά Σοφία Γαλλικών
15 Τοπαλίδου Φωτεινή Θεατρολόγος
16 Καλλιπολίτη Ελισάβετ Μουσικός

 

 

ΗΜΕΡΕΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη της Διευθύντριας σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου. Η ημέρα και η ώρα που έχει οριστεί από τον κάθε εκπαιδευτικό για να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για την αγωγή και πρόοδο των παιδιών τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Εκπαιδευτικός

 

Τάξη Ημέρα και ώρα συνεργασίας
Κοτζαγιώργη Καλλιόπη Α΄ Τρίτη, 13:15
Χατζηνικολαΐδης Αχιλλέας Β΄ Παρασκευή, 13:15
Θεοχάρη Στυλιανή Γ΄ Τρίτη, 13:15
Μερεντίτη Ευαγελία Δ΄ Πέμπτη, 13:15 -14:00
Σακόγλου Μαρία Ε΄ Πέμπτη, 13:15 -14:00
Τζεβελέκη Μαρία ΣΤ΄ Τρίτη, 13:15-14:00
Κοντόπουλος Σταύρος Ολοήμερο Δευτέρα, 13:15-14:00
Βαφειάδου Άννα Αγγλική Γλώσσα Τρίτη, 13:15-14:00
Τριανταφυλλίδης Τριαντ. Φυσική Αγωγή Τρίτη, 13:15-14:00
Τερζόγλου Πέτρος Πληροφορικής Παρασκευή, 13:15 -14:00
Αλεξίου Ελένη Τμήμα Ένταξης Δευτέρα, 13:15 -14:00
Καλλιπολίτη Ελισάβετ Μουσικός Δευτέρα, 13:15 -14:00
Τοπαλίδου Φωτεινή Θεατρικής Αγωγής Πέμπτη, 13:15 -14:00