Το σχολείο μου

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών με πρωτοβουλία και ευθύνη της Διευθύντριας σε προκαθορισμένη από τον εκπαιδευτικό του τμήματος ημέρα και ώρα, μετά τη λήξη των μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και εντός του εργασιακού ωραρίου. Η ημέρα και η ώρα που έχει οριστεί από τον κάθε εκπαιδευτικό για να ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για την αγωγή και πρόοδο των παιδιών τους φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου