Εσωτερική αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας σχολικού έτους 2020-2021

Παρατίθεται η συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2020-21.Λήψη αρχείου