Δημοσιεύθηκε στην ΔΡΑΣΕΙΣ 2022-2023

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, αφού συντάχτηκε το Σχέδιο  Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου της Σχολικής Μονάδας, πραγματοποιήθηκε άσκηση ετοιμότητας από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στόχος ήταν η απόκτηση της ενδεδειγμένης αντισεισμικής στάσης και συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, μαθητές και εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν όσα προβλέπονταν από το σχέδιο ετοιμότητας σχετικά με τις ενέργειες που έπρεπε να ακολουθήσουν κατά την εξέλιξη του φαινομένου, τον τρόπο εκκένωσης του κτιρίου και τα σημεία συγκέντρωσης στον εξωτερικό χώρο. Η άσκηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον, στοχεύοντας στη βελτίωση του χρόνου αντίδρασης.

IMG 20221010 102539 1 IMG 20221010 102545 3