Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2022-2023

ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι ημέρες και ώρες κατά τις οποίες οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να προσέρχονται στον χώρο του σχολείου και να ενημερώνονται για την πρόοδο των μαθητών είναι οι ακόλουθες:

  • Α΄ τάξη (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χριστοδούλου Παναγιώτα) : Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα, 10:45-11:30
  • Β΄ τάξη (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Μαυρέλη Αγγελική) : Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα, 9:00-9:40
  • Γ΄ τάξη (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χριστοδούλου Μαρία) : Κάθε 1η Δευτέρα του μήνα, 10:00-10:40
  • Δ΄ τάξη (υπεύθυνη εκπαιδευτικός Λιακοπούλου Άννα) : Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα, 10:00-10:40
  • Ε΄ τάξη (υπεύθυνος εκπαιδευτικός Δημητρόπουλος-Καράμπελας  Άγγελος) : Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα, 10:45-11:30
  • ΣΤ΄ τάξη (υπεύθυνος εκπαιδευτικός Αγρέβης Σπυρίδων) : Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα, 12:35-13:15