Αρχεία για 'ΚΠΓ' Κατηγορία

Ιούν 03 2022

Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Δεκεμβρίου 2021

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πτυχία ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021.

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται κατά τις ώρες από 09.30 έως και 13.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Αλυκές Ποταμού, επάνω από το παλιό bowling).

Οι τίτλοι θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ορίζεται από το νόμο (είτε φυσικά, μέσω ιδιόχειρης υπογραφής, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr).

Οι επιτυχόντες, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού, θα ελέγχουν την ορθή καταγραφή των αναφερόμενων στον τίτλο στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) και σε περίπτωση λάθους δεν θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο και θα επιστραφεί, μαζί με σχετική αίτηση και αντίγραφο της ταυτότητας για έκδοση νέου πιστοποιητικού με ορθά ονομαστικά στοιχεία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικό 112, κ. Άννα Κιόση).

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Δεκεμβρίου 2021

Μαΐ 03 2022

Κ.Π.Γ. 2022Α – Εξεταστικό Κέντρο Κέρκυρας.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων για τους υποψήφιους/ες που θα εξεταστούν στην Κέρκυρα (κωδικός περιοχής εξέτασης 272) ορίζεται ως Εξεταστικό Κέντρο για τις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2022 το 1ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας, Σπύρου Ξύνδα 2, στα Γενικά Λύκεια, δίπλα από το παλιό Νοσοκομείο.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κ.Π.Γ. 2022Α – Εξεταστικό Κέντρο Κέρκυρας.

Απρ 12 2022

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Εξετάσεις περιόδου Μαΐου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις της Α΄περιόδου 2022 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα γίνουν το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2022.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/) από την Τρίτη 12-04-2022 έως και τη Μ. Τρίτη 19-04-2022 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται το Δελτίο Τύπου της προκήρυξης των εξετάσεων, οι οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής και ενημερωτικά έντυπα σχετικά τις περιοχές εξέτασης, το πρόγραμμα, τις προδιαγραφές των εξετάσεων και τις ειδικές περιπτώσεις:

Δελτίο τύπου

Υποβολή αίτησης – οδηγίες χρήσης πλατφόρμας

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων

Περιοχές Εξεταστικών Κέντρων

Προδιαγραφές εξετάσεων

Ειδικές περιπτώσεις -διευκολύνσεις

Εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. για την περίπτωση καταβολής του παραβόλου των εξετάσεων μέσω ΕΛ.ΤΑ., αυτή να γίνει έγκαιρα διότι χρειάζονται δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες ώστε να είναι δυνατή η δέσμευση του παραβόλου από την Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών, λαμβανομένης υπόψιν της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων (19-04-2022 και ώρα 23:59). Εάν δε γίνει η δέσμευση του παραβόλου η αίτηση δε μπορεί να οριστικοποιηθεί.
 2. (όπως αναφέρεται και στο έντυπο των οδηγιών για την υποβολή της αίτησης) τα δικαιολογητικά της αίτησης που θα μεταφορτωθούν (upload) στην εφαρμογή θα πρέπει να είναι αρχεία τύπου PDF, μεγέθους μέχρι 2 ΜB ανά αρχείο.
  ⏵Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου pdf είναι μεγαλύτερο από 2MB, θα πρέπει πρώτα να μειώσετε (π.χ. μέσω δωρεάν υπηρεσίας στο διαδίκτυο όπως https://tools.pdf24.org/el/ ή ΄online pdf compress’) το μέγεθος αυτού, ώστε να είναι εφικτή μετά η μεταφόρτωσή του.
  ⏵Στις περιπτώσεις εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα) όπου χρειάζονται αμφότερες οι πλευρές του εγγράφου ή/και σε περίπτωση που απαιτηθεί σε ένα τύπο δικαιολογητικού (π.χ. στη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο) να μεταφορτωθούν περισσότερα από ένα αρχεία pdf, ο υποψήφιος θα χρειαστεί να εκτελέσει πρώτα την συγχώνευση αυτών (π.χ. μέσω δωρεάν υπηρεσίας στο διαδίκτυο https://tools.pdf24.org/el/ ή ‘online pdf merge’) σε ένα ενιαίο αρχείο και μετά να μεταφορτώσει το συγκεκριμένο αρχείο στην ηλεκτρονική του Αίτηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας (2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395, εσωτερικό 109, Γ. Αμοιρίδης και εσωτερικό 112, Α. Κιόση) και την ηλεκτρονική διεύθυνση greeker@sch.gr.

 

Είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2022Α.

Παρακάτω παρατίθεται το απόσπασμα του ΦΕΚ 1724/09-04-2022, τ.Β΄(σελίδα 20) περί εισόδου στα εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2022 καθώς και το υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για εξετάσεις, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους εξεταζόμενους, εάν είναι ενήλικες και από τον/την κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικου/ης εξεταζόμενου/ης:

«Η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο εάν είναι ενήλικος/η, ή το γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή το διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η. Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δε διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό».

Υπόδειγμα-δήλωσης-αρνητικού-αποτελέσματος-Covid-19

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Εξετάσεις περιόδου Μαΐου 2022

Μαρ 01 2022

Αποτελέσματα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β, για τις  γλώσσες :  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα επίπεδα :

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική» που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

Στην παραπάνω ιστοσελίδα οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός).

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν για την έκδοση και την χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με νέο Δελτίο Τύπου.

Θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και η ταυτότητα του.

Μέχρι  την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής  τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

Η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας, mail@dide.ker.sch.gr, για να σταλεί η βεβαίωση ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας και το αντίγραφο της ταυτότητας.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας 2661032987, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικό 112, Α. Κιόση).

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αποτελέσματα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021.

Ιαν 07 2022

Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν παραληφθεί τα πτυχία ΚΠΓ εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021.

Η παράδοση των πιστοποιητικών θα γίνεται κατά τις ώρες από 09.30 έως και 13.30 στα γραφεία της Υπηρεσίας μας (Αλυκές Ποταμού, επάνω από το παλιό bowling).

Οι τίτλοι θα επιδοθούν στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής», ως ορίζεται από το νόμο (είτε φυσικά, μέσω ιδιόχειρης υπογραφής, είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr).

Οι επιτυχόντες, κατά την παραλαβή του πιστοποιητικού, θα ελέγχουν την ορθή καταγραφή των αναφερόμενων στον τίτλο στοιχείων (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο) και σε περίπτωση λάθους δεν θα παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό, το οποίο και θα επιστραφεί, μαζί με σχετική αίτηση και αντίγραφο της ταυτότητας για έκδοση νέου πιστοποιητικού με ορθά ονομαστικά στοιχεία.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή στο ότι η είσοδος στα γραφεία της Υπηρεσίας μας γίνεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό (PCR ή rapid test). Οι ανήλικοι δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε και στα τηλέφωνα της Υπηρεσίας μας 2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395 (εσωτερικό 112, κ. Άννα Κιόση).

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πτυχία Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Ιουνίου 2021

Δεκ 13 2021

Είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2021Β.

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Παρακάτω παρατίθεται το απόσπασμα του ΦΕΚ 5816/11-12-2021, τ.Β΄(σελίδες 17-18) περί εισόδου στα εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ περιόδου 2021Β΄καθώς και το υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος COVID-19 για εξετάσεις, το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους εξεταζόμενους, εάν είναι ενήλικες και από τον/την κηδεμόνα σε περίπτωση ανήλικου/ης εξεταζόμενου/ης:

«Η είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο εάν είναι ενήλικος/η, ή το γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή το διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η. Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δε διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου τριμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό».

Υπόδειγμα δήλωσης αρνητικού αποτελέσματος Covid-19

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Είσοδος στο Εξεταστικό Κέντρο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2021Β.

Νοέ 30 2021

Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – B΄ Εξεταστική Περίοδος 2021

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τα στοιχεία των Εξεταστικών Κέντρων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β΄εξεταστικής περιόδου 2021:

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ 2021Β

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξεταστικά Κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – B΄ Εξεταστική Περίοδος 2021

Νοέ 08 2021

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – B΄ Εξεταστική Περίοδος 2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις της Β΄περιόδου 2021 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα γίνουν το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/) από τη Δευτέρα 08-11-2021 έως τη Δευτέρα 15-11-2021 και ώρα 23:59.

Παρακάτω παρατίθενται το Δελτίο Τύπου της προκήρυξης των εξετάσεων, οι οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής και ενημερωτικά έντυπα σχετικά τις περιοχές εξέτασης, το πρόγραμμα, τις προδιαγραφές των εξετάσεων και τις ειδικές περιπτώσεις:

Δελτίο Τύπου Προκήρυξης Εξετάσεων ΚΠΓ

Καταχώρηση αίτησης, οδηγίες χρήσης

Περιοχές Εξέτασης_ΚΠΓ 2021B

Πρόγραμμα Εξετάσεων_ΚΠΓ 2021B

Προδιαγραφές Εξετάσεων ΚΠΓ 2021Β

Πίνακας Ειδική περίπτωση – Διευκολύνσεις

Εφιστούμε την προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. για την περίπτωση καταβολής του παραβόλου των εξετάσεων μέσω ΕΛ.ΤΑ., αυτή να γίνει έγκαιρα διότι χρειάζονται δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες ώστε να είναι δυνατή η δέσμευση του παραβόλου από την Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών, λαμβανομένης υπόψιν της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων (15-11-2021 και ώρα 23:59). Εάν δε γίνει η δέσμευση του παραβόλου η αίτηση δε μπορεί να οριστικοποιηθεί.
 2. (όπως αναφέρεται και στο έντυπο των οδηγιών για την υποβολή της αίτησης) τα δικαιολογητικά της αίτησης που θα μεταφορτωθούν (upload) στην εφαρμογή θα πρέπει να είναι αρχεία τύπου PDF, μεγέθους μέχρι 2 ΜB ανά αρχείο.
  ⏵Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου pdf είναι μεγαλύτερο από 2MB, θα πρέπει πρώτα να μειώσετε (π.χ. μέσω δωρεάν υπηρεσίας στο διαδίκτυο όπως ΄online pdf compress’) το μέγεθος αυτού, ώστε να είναι εφικτή μετά η μεταφόρτωσή του.
  ⏵Στις περιπτώσεις εγγράφου ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα) όπου χρειάζονται αμφότερες οι πλευρές του εγγράφου ή/και σε περίπτωση που απαιτηθεί σε ένα τύπο δικαιολογητικού (π.χ. στη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο) να μεταφορτωθούν περισσότερα από ένα αρχεία pdf, ο υποψήφιος θα χρειαστεί να εκτελέσει πρώτα την συγχώνευση αυτών (π.χ. μέσω δωρεάν υπηρεσίας στο διαδίκτυο ‘online pdf merge’) σε ένα ενιαίο αρχείο και μετά να μεταφορτώσει το συγκεκριμένο αρχείο στην ηλεκτρονική του Αίτηση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα της Δ.Δ.Ε. Κέρκυρας (2661032987, 2661038072, 2661080630, 2661048877, 2661031395, εσωτερικό 109 – Γ. Αμοιρίδης) και την ηλεκτρονική διεύθυνση greeker@sch.gr.

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – B΄ Εξεταστική Περίοδος 2021

Ιούν 01 2021

Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2021.

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Δελτίου Τύπου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για μέτρα προστασίας κατά τις εξετάσεις ΚΠΓ 2021:

Δ Τ Μέτρα Covid_

Παρατίθενται οι σχετικές βεβαιώσεις/δηλώσεις προς εκτύπωση:

Δήλωση self-test υποψήφιοι ανήλικες

Δήλωση self-test υποψήφιοι ενήλικες

Δήλωση self-test εργαζόμενοι

 

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Μέτρα προστασίας από τον Covid-19 κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ΚΠΓ 2021.

Μαΐ 25 2021

Εξεταστικά Κέντρα Κ.Π.Γ. Α΄περιόδου 2021

Συντάκτης: κάτω από ΚΠΓ

Πίνακας Εξεταστικών Κέντρων Κ.Π.Γ. Α΄περιόδου 2021:

ΕΚ-ΥΑ – Δελτίο Τύπου

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εξεταστικά Κέντρα Κ.Π.Γ. Α΄περιόδου 2021

Επόμενα »