Αυγ 25 2022

Έκδοση άδειας διδασκαλίας

Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του ν.4763/2020 (Α΄254):

Το Σχετικό Φ.Ε.Κ.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ-υπόδειγμα