Μαρ 29 2021

Σύνθεση ΠΥΣΔΕ

Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κέρκυρας

1. Αλαμάνος Χαρίλαος, κλ. ΠΕ 04.02, Προσωρινός Διευθυντής της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μπελέρχα Κωνσταντίνο, κλ.ΠΕ02, Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Κέρκυρας.
2. Παχής Σπυρίδωνας , κλ.ΠΕ02, Διευθυντή του 1ου ΓΕ.Λ. Κέρκυρας ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή τον Ζούμπο Γεώργιο κλ. Π.Ε. 03 Δ/ντή του 2ου ΓΕΛ Κέρκυρας.
3. Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα, κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του Γυμνασίου με Λ.Τ. Αργυράδων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Χίσσα Βασιλική , κλ.ΠΕ02, Διευθύντρια του 5ου ΓΕ.Λ. Κέρκυρας.
4. Βασιλάκη Φωτεινή, κλ. ΠΕ02, Δ/ντρια του Γυμνασίου Καρουσάδων Κέρκυρας, τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Κουτάγιαρ Αικατερίνη, κλ. ΠΕ05, Δ/ντρια του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας
αναπληρωματικό τακτικό μέλος.
5. Βουσολίνου Ελένη
, κλ. ΠΕ02, Εκπαιδευτικό του 2ΟΥ ΓΕΛ Κέρκυρας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Αμοιρίδη Γεώργιο, κλ. ΠΕ11, Εκπαιδευτικό, του ΕΕΕΕΚ. Κέρκυρας.

6.Γραμματέας  Αμοιρίδης Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος ΠΕ Πληροφορικής, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Αναπληρωτής Γραμματέας  Πετσάλης Κωνσταντίνος,
εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ79 του 2
ου ΓΕΛ Κέρκυρας.