Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.

Erasmus+

Ολοκληρώθηκε η 1η κινητικότητα στην Βιέννη της Αυστρίας, από 14-11-2021 έως 21-11-2021,στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού σχεδίου ανάπτυξης του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων, Erasmus +, 2020-1-EL01-KA101-077621.
Η εκπαιδευτικός Ζώτου Δανάη έκανε αισθητή την Ελληνική παρουσία βγάζοντας το σχολείο μας έξω από τα όρια της τοπικής κοινωνίας.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!

unnamed

https://scontent.fskg4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/259468922_2095463843925150_883501923793962700_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFPxote8iu_Yz0zUhx_z6qvuJTfYKmgYVe4lN9gqaBhVx17wpLjVTIK85WOAfsc6NREIL6EOZDXnBSb93x38gq-&_nc_ohc=Pfw8K6Ua-BgAX_AcrAF&_nc_ht=scontent.fskg4-1.fna&oh=6f0d62aa1802be97be6938e1df2a0fcd&oe=61A1AC71

https://scontent.fskg4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/258303365_2095464030591798_6081676284682015316_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF0OT0CdtL4ZDY6SMLQHR6zNqZ4MhtVnJg2pngyG1WcmL14Jx68mkinpXjeo_Qq26qYlGb1zZ1yyCU94lsqjqNg&_nc_ohc=0FsSweT4HD8AX_p1hRA&_nc_ht=scontent.fskg4-1.fna&oh=e34aceb78b38428aa5ca3e201d9988d7&oe=61A1E9D0

https://scontent.fskg4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/259273487_5416001228426647_8616560011433567255_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGmumPCdtKjXysmm7pU-5BoRuOw96DxxV9G47D3oPHFX8orMqhG-bk-4dmk8F8Mxu8UjIW-ReTSib17Su2sabxI&_nc_ohc=OjTg1naa20UAX_MlU3x&_nc_ht=scontent.fskg4-1.fna&oh=9d841987e7d5563a73280fba661f98fb&oe=61A1684C

https://scontent.fskg4-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/259843972_5416001245093312_6928681190360045400_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH1LhtwUtfJ6wnTEfSNEcgv3XMGDeWoOkDdcwYN5ag6QF9RK5zmdap1laojtqG6BYuU86sjej9_1lKkFHAGUTdt&_nc_ohc=KcMPpkxGg6kAX_YgHh-&tn=HOOevVxQlbqUx8gT&_nc_ht=scontent.fskg4-1.fna&oh=d601c3f5e8d7ac17fadcd065dfa5f2ad&oe=61A27902

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται:

Οι μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν).

Ως μαθητές σε ΚΟΝΤΙΝΗ ΘΕΣΗ (ΚΘ) με το επιβεβαιωμένο κρούσμα χαρακτηρίζονται όσοι κάθονται στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο (εάν υπάρχει και η απόσταση είναι <1,5 μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο. x

Οι μαθητές που ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα από μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κλπ.)κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν), εφόσον η κοινή παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

Οι μαθητές που στο τμήμα τους δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν)καθώς και οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10 ημέρες μετά από αυτήν), εφόσον η διδασκαλία διήρκεσε τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα.

Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του (ή έως και 10ημέρες μετά από αυτήν) σε απόσταση <1,5μέτρο, για χρονικό διάστημα ≥15 λεπτά και χωρίς σωστή χρήση μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο (ή εκ μέρους και των δύο) σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου, περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του μαθήματος γυμναστικής ή άλλης δραστηριότητας.

Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε άμεση σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας.

Μαθητής ή μέλος του προσωπικού που είχε επαφή με αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσειςεπιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19(με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Οι μαθητές και τα μέλη του προσωπικού που κατά το 48ωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/241879463_2041710092633859_7743988987228448417_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/241967902_2041710052633863_5905544822840911906_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/241983656_2041709989300536_6080901218043777026_n.jpg

8η Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/242843986_2049952145142987_8488838161810283123_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/242808143_2049952788476256_7834498029063672991_n-1.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/242924248_2049952715142930_452343304958570740_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/242939072_2049953048476230_2727404799974095655_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/243020449_2049952221809646_1831825467136436483_n.jpg

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/243047001_2049952475142954_8682349889424107149_n.jpg

ERASMUS DAYS

 

https://scontent.fskg4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/245904763_4742689982448381_8107778810629690887_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFfPMRWK-C3VKQnyy8t0YNqKydU1jg17N8rJ1TWODXs38LDrbDzq-6jhHV2dpATORDjs8KMyUE5OwatAaEcNR-U&_nc_ohc=169LSynDeNEAX_GWcX4&tn=77U3-wSWiBXaEWFP&_nc_ht=scontent.fskg4-1.fna&oh=5ea47febd8db6b69701fca53e48813c8&oe=61A8B0AC

https://blogs.sch.gr/dchalkart/files/2021/11/222223816_4496120877105294_8809093279515268835_n.jpg