Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_0_θέμα_Δ

# by tasos chatz
name = []
vathmos = []
xsum = 0

for i in range(50):
  name.append(raw_input('give a name='))
  v = int(input('give a grade='))
  while v < 1 or v > 100:
    print 'Out of limits try again'
    v = input('give a grade=')
  vathmos.append(v)
  xsum += v

xmo = xsum * 1.0 / 50
print xmo

for i in range(50):
  if vathmos[i] >= xmo:
    print name[i], vathmos[i]

xmax = vathmos[0]
for i in range(50):
  if vathmos[i] > xmax:
    xmax = vathmos[i]
print xmax

for i in range(50):
  if xmax == vathmos[i]:
    print name[i]
Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση