Αρχείο κατηγορίας ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python

Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_1_Θέμα_Δ

»’ ΘΕΜΑ Δ, 2017 Μια εταιρεία κατασκευής υπολογιστών παράγει 20 διαφορετικά μοντέλα υπολογιστών. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να πραγματοποιεί τα παρακάτω: Δ1. Να διαβάζει για κάθε μοντέλο το όνομά του και το πλήθος των πωλήσεών … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python | Σχολιάστε

Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_1_θέμα_Γ

»’ ΘΕΜΑ Γ, 2017 Σε μια εθελοντική δράση δενδροφύτευσης συμμετέχουν διάφορα σχολεία. Να γράψετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python το οποίο να πραγματοποιεί τα παρακάτω: Γ1. Να διαβάζει, με χρήση μιας δομής επανάληψης, το όνομα του σχολείου και το πλήθος … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python | Σχολιάστε

Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_0_θέμα_Δ

# by tasos chatz name = [] vathmos = [] xsum = 0 for i in range(50): name.append(raw_input(‘give a name=’)) v = int(input(‘give a grade=’)) while v < 1 or v > 100: print ‘Out of limits try again’ v … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python | Σχολιάστε

Λύσεις_Προγραμματισμού_2017_0_Θέμα_Γ

# by tasos_chatz # Μία λύση λίγο διαφορετική από τις συνηθισμένες member = [70, 40, 25] non_member = [80, 50, 30] count = [0, 0, 0] money = [0, 0, 0] members = non_members = 0 vehicle = raw_input(«Give vehicle … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΛΥΣΕΙΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ_Python | Σχολιάστε