Εγκατάσταση διαχείριση & Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων

2015, (1/9/2015). Συγγραφή διδακτικού υλικού:

  1. αναλυτικού προγράμματος σπουδών
  2. βιβλίου μαθητή &
  3. οδηγίες εκπαιδευτικού)

για τη Β’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής, ανάθεση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ 9.2015), ΑΔΑ: ΩΑΜΔΟΞΛΔ-ΡΘ9. Εκδόσεις ΙΤΥΕ – Διόφαντος, ISBN 978-960-06-5160-7.

 

Αφήστε μια απάντηση