Επίλυση Δραστηριοτήτων βιβλιου Προγραμματισμού Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ

Λύσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών με τη γλώσσα Python στο ΕΠΑΛ

Python_solutions_cover

ISBN 978-960-93-8739-2

Ο κώδικας των ασκήσεων είναι εδώ.


Οι  λύσεις  των  δραστηριοτήτων  αφορούν  στο  βιβλίο  του  μαθήματος  Προγραμματισμός Υπολογιστών  των:  Αράπογλου  Α.,  Βραχνός  Ε.,  Κανίδης  Ε.,  Λέκκα  Δ.,  Μακρυγιάννης  Π.,Μπελεσιώτης  Β.,  Παπαδάκης  Σπ.,  Τζήμας  Δ.  του  τομέα  Πληροφορικής  της  Γ’  ΕΠΑ.Λ.  ΙΤΥΕ
«ΔΙΌΦΑΝΤΟΣ».

Αφήστε μια απάντηση