Δήλωση Αποποίησης

Παρά το γεγονός ότι έγινε έλεγχος των αλγορίθμων των λύσεων και των προγραμμάτων, καμιά εγγύηση εξασφάλισης ως προς την πλήρη ορθότητά τους δεν μπορεί να δοθεί. Οι αλγοριθμικές υλοποιήσεις,  είναι υποκειμενικές, μπορεί να περιέχουν λάθη και δεν εκφράζουν το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας.  Διατηρείται το δικαίωμα το περιεχόμενο του ιστοχώρου να αλλάξει, να διαγραφεί προσωρινά ή οριστικά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αξιώσεις ευθύνης λόγω κάθε είδους ζημιών άυλων ή υλικών που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος αποκλείονται. Δεν φέρεται καμία ευθύνη για αναδημοσιεύσεις του περιεχομένου σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων ή μεταφορτώσεων ή και διανομής με τη μορφή κάθε είδους έντυπου υλικού. Το περιεχόμενο του παρόντος χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Αφήστε μια απάντηση