Λύσεις_Παλαιών_2016_Θέμα_Γ

 »’

2016- Θέμα Γ
Ένα μουσείο τεχνολογίας διοργανώνει στους χώρους του εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της περιοχής. Σε μία διοργάνωση μπορούν να συμμετέχουν έως και 200 μαθητές. Το κόστος ανά μαθητή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός Μαθητών Κόστος Ανα Μαθητή
1-20            5 Ευρώ
21-80           4 Ευρώ
81-             3 Ευρώ
Αν το συνολικό κόστος για το σχολείο είναι μεγαλύτερο από 160 ευρώ, τότε το σχολείο δικαιούται έκπτωση 5%. Να γραφεί αλγόριθμος, ο οποίος:
Γ1. Να διαβάζει τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν σε μία διοργάνωση. Να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών. Μονάδες 4
Γ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το συνολικό κόστος
χωρίς την έκπτωση. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός του συνολικού κόστους
δεν είναι κλιμακωτός. Για παράδειγμα, σχολείο με 30 συμμετέχοντες μαθητές θα πληρώσει 30*4=120 ευρώ. Μονάδες 8
Γ3. Σε περίπτωση που το σχολείο δικαιούται έκπτωση να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης, καθώς και το τελικό κόστος για το σχολείο. Διαφορετικά, να εμφανίζει το μήνυμα «ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ».
Μονάδες 8
Υπόδειξη για το Θέμα Γ:
Ο αλγόριθμος μπορεί να αποδοθεί είτε με λογικό διάγραμμα, είτε με ψευδοκώδικα, είτε με στοιχεία (εντολές) της γλώσσας Pascal, είτε με συνδυασμό τους.
»’

# Ερώτημα Γ1

students = input (‘Δώσε Αριθμό μαθητών =’)

while students > 200 or students < 1:

    print Όριο Μαθητών  από 1..200′

    students = input (‘Δώσε Αριθμό μαθητών =’)

 

# Ερώτημα Γ2

if students <=20 :

    cost = students * 5

elif students <=80 :

    cost = students * 4

else :

    cost = students * 3

print ‘Το κόστος χωρίς την έκπτωση είναι %.2f’ % (cost)

 

# Ερώτημα Γ3

if cost > 160 :

    discount = cost * 0.05

    finCost = cost discount

    print Έχετε έκπτωση %.2f και το τελικό ποσό είναι %.2f’ % (discount, finCost)

else :

    print ‘Δεν έχετε έκπτωση και το τελικό ποσό είναι %.2f’ % ( cost)

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση