Λύσεις_Παλαιών_2015_Θέμα_Γ

 »’
2015- ΘΕΜΑ Γ
Ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών προσφέρει τα παρακάτω ποσοστά εκπτώσεων, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει ο πελάτης: Τρόπος πληρωμής Ποσοστό έκπτωσης (%)
«ΜΕΤΡΗΤΑ»           20
«ΚΑΡΤΑ»             10
«ΔΟΣΕΙΣ»            0
Να γράψετε έναν αλγόριθμο, ο οποίος:
Γ1. Να διαβάζει με τη χρήση κατάλληλων μηνυμάτων:
α) τη συνολική αξία πριν από την έκπτωση των προϊόντων που αγόρασε ο πελάτης.
β) τον τρόπο πληρωμής.
(Δε χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών) Μονάδες 4
Γ2. Να υπολογίζει το ποσό της έκπτωσης ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Μονάδες 6
Γ3. Να εμφανίζει το ποσό της έκπτωσης. Μονάδες 2
Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Μονάδες 4
Γ5. Στην περίπτωση που το τελικό ποσό πληρωμής είναι μεγαλύτερο από 200₠,
να εμφανίζει το μήνυμα «Κερδίσατε Δώρο».Μονάδες 4
»’

# Ερώτημα 1ο

total = input(‘Ποια η συνολική αξία =’)

pay = raw_input(Ποιος ο τρόπος πληρωμής cash/card/payments=’)

 

# Ερώτημα 2ο

if pay == ‘cash’ :

    discount = total * 0.2

elif pay == ‘card’ :

    discount = total * 0.1

else:

    discount = 0

 

# Ερώτημα 3ο

print ‘Έχετε έκπτωση %.2f ευρώ ‘ % (discount)

 

# Ερώτημα 4ο

final= total discount

print ‘Πληρωτέο ποσό με την έκπτωση είναι %.2f ευρώ ‘ % (final)

 

# Ερώτημα 5o

if final > 200 :

    print ‘Κερδίσατε δώρο !!!!’

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.