Λύσεις_Παλαιών_2014_Θέμα_Δ

»’

Για τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. σήμερα, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει ορίσει 143 εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Pascal το οποίο:
∆1. Θα περιέχει τμήμα δήλωσης των μεταβλητών του προγράμματος.Μονάδες 3
∆2. Θα διαβάζει για καθένα εξεταστικό κέντρο:
α. το νομό στον οποίο βρίσκεται. (Μον. 1)
β. το πλήθος των μαθητών που έχουν δικαίωμα να
προσέλθουν στις εξετάσεις. (Μον. 1)
γ. το πλήθος των απόντων μαθητών. (Μον. 1) Μονάδες 3
∆3. Να εμφανίζει το νομό που βρίσκεται το μεγαλύτερο εξεταστικό κέντρο (δηλαδή αυτό με το μεγαλύτερο πλήθος μαθητών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να προσέλθουν στιςεξετάσεις). Να θεωρήσετε ότι αυτό το εξεταστικό κέντρο είναι μοναδικό. Μονάδες 5
∆4. Να εμφανίζει το συνολικό αριθμό των μαθητών που προσήλθαν στις εξετάσεις σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της χώρας. Μονάδες 5
∆5. Να εμφανίζει το πλήθος των εξεταστικών κέντρων στα οποία προσήλθαν για τις εξετάσεις όλοι οι μαθητές, δηλαδή δεν έχουν κανένα απόντα.
Μονάδες 4
Υπόδειξη για το Θέμα ∆:
∆ε χρειάζεται να γίνει έλεγχος ορθότητας τιμών, ούτε να υπάρχουν τα κατάλληλα μηνύματα στις εντολές εισόδου και εξόδου.
»’

 

# Ερώτημα Δ1

# Στην Python δεν έχουμε τμήμα δηλώσεων

 

# Ερώτημα Δ2

max_candidates = 0  # Το μεγαλύτερο πλήθος μαθητών

max_name = «»       # Το κέντρο με τους περισσότερους υποψηφίους

sum_students = 0    # Σύνολο των μαθητών που προσήλθαν

count_full_centers = 0  # Το πλήθος των κέντρων που δεν υπήρχαν απόντες

 

for exam_center in range(143):

    county = raw_input(«Σε ποιο νομό βρίσκεται το κέντρο=»)

    candidates = input(«Πόσοι μαθητές έχουν δικαίωμα να προσέλθουν=»)

    absents = input(«Πόσοι μαθητές είναι απόντες=»)

 

    # Ερώτημα Δ3

    if candidates > max_candidates:

        max_candidates = candidates

        max_name = county

 

    # Ερώτημα Δ4

    sum_students += (candidates absents)

 

    # Ερώτημα Δ5

    if absents == 0:

        count_full_centers += 1

 

print «Το μεγαλύτερο πλήθος μαθητών=», max_candidates

print «Το κέντρο με τους περισσότερους υποψηφίους=», max_name

print «Σύνολο των μαθητών που προσήλθαν =», sum_students

print «Το πλήθος των κέντρων που δεν υπήρχαν απόντες=», count_full_centers

   

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση