Λύσεις_Παλαιών_2014_θέμα_Γ

»’

Εξετάσεις έτους 2014 Θέμα Γ

»’

# Ερώτημα Γ1

cc = float(input(‘Δώσε τον κυβισμό του αυτοκινήτου=’))

age = int(input(‘Δώσε την ηλικία του οδηγού=’))

 

# Ερώτημα Γ2

 

if cc <= 1000:

    insurance_fee = 150

elif cc <= 2000:

    insurance_fee = 200

else:

    insurance_fee = 300

 

if age <= 23:

    insurance_fee += 40

 

# Ερώτημα Γ3

insurance_fee *= 1.23

print ‘Ετήσια ασφάλιστρα=’, insurance_fee

 

Δημοσιεύθηκε στην ΛΥΣΕΙΣ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΘΕΜΑΤΩΝ_Python. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση