Εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του 1ου έτους υλοποίησης του «Eat Smart Save Your Land» Erasmus+/eTwinning έργου

Για όσους δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση διάδοσης των αποτελεσμάτων του 1ου έτους υλοποίησης του erasmus/eTwinning έργου Eat Smart Save Your Land μπορείτε να δείτε παρακάτω την παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας αλλά και την βιντεοπαρουσίαση της εκδήλωσης. Μπορείτε να βρείτε όλους τους συνδέσμους των προϊόντων των μαθητών μας κάνοντας κλικ στα διαδραστικά στοιχεία.

Αφήστε μια απάντηση