Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Α’ τάξη

Οι μαθητές παρακολουθούν εκτός από τα μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Όσοι έχουν σκοπό να επιλέξουν τον τομέα Γεωπονίας στην Β’τάξη,  διδάσκονται το μάθημα Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη στην Α’ τάξη.

Β’ τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης

2. Περιβάλλον και Γεωργία

1Θ  + 2Ε

3. Φυτική Παραγωγή 2Θ + 3Ε
4. Ζωική Παραγωγή

2Θ  +1Ε

5. Τεχνολογία Τροφίμων

2Θ + 2Ε

6. Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2Θ + 1Ε

7. Στοιχεία Γεωπονικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα

2Θ + 1Ε

8. Αγγλικά Ειδικότητας

                                                                               Σύνολο:

23 ώρες

Γ’ Τάξη

Μαθήματα

Ώρες

1. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2 . Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3. Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων 2Θ + 2Ε
4. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
5. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων 2Θ + 3Ε
6. Ασφάλεια Τροφίμων  2Θ + 1Ε
ΣΥΝΟΛΟ: 23 ώρες