Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

To DNA (γονιδίωμα) των κατοίκων της Βόρειας Αφρικής παρουσιάζει ίχνη συνέχειας από την Παλαιολιθική εποχή. Οι γονιδιακές συχνότητες μειώνονται από τη Δυτική προς την Ανατολική Αφρική. Οι νεολιθικές και οι μεταγενέστερες πληθυσμιακές μετακινήσεις δεν διέγραψαν το προϋπάρχον Παλαιολιθικό γενετικό υπόστρωμα. Οι δημογραφικές επιπτώσεις της Νεολιθικής εποχής είχαν μεγαλύτερη επίπτωση από τις μετέπειτα μεταναστεύσεις των Αράβων.
Η Βόρεια Αφρική βρίσκεται ανάμεσα στη Μεσόγειο θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την έρημο της Σαχάρας. Οι εκτεταμένες μετακινήσεις ανθρώπινων πληθυσμιακών ομάδων και η ροή γονιδίων στην περιοχή έχουν διαμορφώσει πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, καθώς και ποικίλα γενετικά αποτυπώματα κατά τη διάρκεια των αιώνων. Πρόσφατα, στοιχεία ανάλυσης αρχαϊκού DNA από περιοχές του Μαρόκου διερεύνησαν το θέμα της συνέχειας του πληθυσμού ή της αντικατάστασής του, δηλαδή το ζήτημα του κατά πόσο οι σημερινοί πληθυσμοί της Βόρειας Αφρικής προέρχονται από παλαιολιθικές πληθυσμιακές ομάδες ή, αντιθέτως, μεταγενέστερες πληθυσμιακές μεταναστεύσεις σάρωσαν όλες τις προϋπάρχουσες γενετικές σημάνσεις στην περιοχή. Σε μελέτη αναλύθηκαν πλήρη γονιδιώματα από τη Βόρεια Αφρική και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με υπάρχοντα γενετικά δεδομένα προκειμένου να διευκρινιστεί το θέμα της πιθανής δημογραφικής συνέχειας/αντικατάστασης και να διερευνηθεί η επίδραση των κυμάτων νεολιθικής και μεταγενέστερης μετανάστευσης. Η γενετική δεξαμενή των κατοίκων της Βόρειας Αφρικής καθορίζεται από την επιμειξία διαφόρων γενετικών υπογραφών, όπως ενδημικής Επιπαλαιολιθικής συνιστώσας της Βορείου Αφρικής που σχηματίζει διαβάθμιση συχνοτήτων από τη Δυτική προς την ΒΑ Αφρική. Αυτό το σενάριο υποδεικνύει ότι οι Νεολιθικοί έποικοι έχουν διαμορφώσει το μεγαλύτερο μέρος της τρέχουσας δημογραφίας και της γενετικής ποικιλότητας στην περιοχή σε σύγκριση με την μετακίνηση Αράβων στη Βόρεια Αφρική.
Serra-Vidal G. et al (29019). Heterogeneity in Palaeolithic Population Continuity and Neolithic Expansion in North Africa. Current Biology 29, 1–7, November 18, 2019.

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ To DNA (γονιδίωμα) των κατοίκων της Βόρειας Αφρικής παρουσιάζει ίχνη…

Δημοσιεύτηκε από Konstantinos Triantaphyllidis στις Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

 

Αφήστε μια απάντηση