Εκπαιδευτικό Υλικό

Αποθετήριο

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οι παρακάτω Σύνδεσμοι οδηγούν στο κοινόχρηστο Google Drive των Αναπληρωτών Βιολόγων με Εκπαιδευτικό Υλικό για κάθε τάξη:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Ερωτήσεις για το e-class