ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (10)

Η 10η εργασία στη γλώσσα και τα μαθηματικά.

Πριν ξεκινήσετε την εργασία στη γλώσσα δείτε εδώ βίντεο για τη χρήση του επιθέτου “πολύς-πολλή-πολύ”και του επιρρήματος “πολύ”

Αργότερα θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις  για αυτοδιόρθωση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ V10

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 10

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ V 10

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 10