ΙΣΤΟΡΙΑ: ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Διαβάστε από το βιβλίο΄της ιστορίας  την  ενότητα  “Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» (5ος ΑΙΩΝΑΣ π. Χ.)” που περιλαμβάνει τα κεφάλαια 20-24.Μπορείτε να τα δείτε και εδώ  ή να διαβάσετε μια περίληψη.

 Δείτε στη συνέχεια:

Περιήγηση στην Ακρόπολη

Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη Ι: Προπύλαια και άγαλμα Προμάχου Αθηνάς

Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη ΙΙ: Ερέχθειο και Παρθενώνας

Τώρα προσπαθήστε να κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες  (με κλικ):

 

 

 

Για βοήθεια  εδώ

ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΜΕ ΠΑΖΛ

 

Περισσότερα(για όσους θέλουν)