ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

 

Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε  εδώ (Το υλικό αντλήθηκε από τα  ιστολόγια https://atheo.gr/yliko/fe/p/1,1/index.html,http://users.sch.gr/gregzer/F/F-E1/Ylika%20Swmata/FE2%20%20Maza/index.html,http://daskalosa.eu/physics_e/fysika_e_1.ylika_somata.html)

Τετράδιο εργασιών

Εκπαιδευτικό βίντεο

Διαδραστική άσκηση

 

(αντλήθηκεαπό http://sainia.gr/images/E_taxi/Fysika/A3_pyknotita/01_03_test_Web/html5.html)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:ΜΑΖΑ

Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε  εδώ (Το υλικό αντλήθηκε από τα  ιστολόγια https://atheo.gr/yliko/fe/p/1,1/index.html,http://users.sch.gr/gregzer/F/F-E1/Ylika%20Swmata/FE2%20%20Maza/index.html,http://daskalosa.eu/physics_e/fysika_e_1.ylika_somata.html)

Τετράδιο εργασιών. Κάντε κλικ στην εικόνα.
Βιβλίο μαθητή. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 

Το βάρος μας σε άλλα ουράνια σώματα(κάνε κλικ στην εικόνα)

ΒΙΝΤΕΟ: Κάντε κλικ στις εικόνες.

 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ:ΟΓΚΟΣ

 Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε  εδώ (Το υλικό αντλήθηκε από τον ιστότοπο https://atheo.gr/yliko/fe/p/1,1/index.html)

 

Τετράδιο εργασιών. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 

 

Τετράδιο εργασιών. Κάντε κλικ στην εικόνα.

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ: Κάντε κλικ στις εικόνες.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ποιες είναι οι πιο βασικές ιδιότητες των υλικών σωμάτων;
Τι είναι όγκος;
Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης του όγκου;
Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τον όγκο ενός σώματος;

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Κάντε κλικ στην εικόνα.(αντλήθηκε από τον ιστότοπο http://sainia.gr/images/E_taxi/Fysika/a1_o_ogkos/01_01b_test_Web/html5.html)