ΒΡΑΣΜΟΣ

 

wp7d3092d4 wp515a202b

Βρασμός ονομάζεται το φαινόμενο της μετατροπής ενός υγρού σε αέριο απ’ όλη τη μάζα του, όταν παίρνει ενέργεια.

Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε εδώ

(υλικό αντλήθηκε και από τα  ιστολόγια http://daskalosa.eu/physics_e/index.html, https://anoixtosxoleio.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa9401.html  ,https://atheo.gr/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%84/}

Τετράδιο εργασιών

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο

Πειράματα

Με το μικρόκοσμο εξηγώ… Την εξάτμιση, το βρασμό, την υγροποίηση

ΕΞΑΤΜΙΣΗ-ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

wp0cebd02e 05 06 wpe841c442 wpe5878830 wpf02c01ea 05 06 wpf2a5fc70

Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε εδώ

(υλικό αντλήθηκε και από τα  ιστολόγια http://daskalosa.eu/physics_e/index.html, https://anoixtosxoleio.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa9401.html  ,https://atheo.gr/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%84/}

Τετράδιο εργασιών

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο

Πειράματα

Εξάτμιση – Συμπύκνωση στον μικρόκοσμο

Ο κύκλος του νερού

Ζεστό νερό στην….παγωνιά

 

ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ

 

wpcbe9f609 06

Παρουσίαση του μαθήματος: Δείτε εδώ

(υλικό αντλήθηκε και από τα  ιστολόγια http://daskalosa.eu/physics_e/index.html, https://anoixtosxoleio.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa9401.html  ,https://atheo.gr/%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%84/}

Τετράδιο εργασιών

Βιβλίο μαθητή

Βίντεο

Τήξη και πήξη στον μικρόκοσμο

πείραμα

Τήξη γυαλιού 

τίτλο

Κουΐζ(κάνε κλικ) αντλήθηκε από https://anoixtosxoleio.weebly.com/

Σωστό-λάθος

Διαδραστικό βίντεο(κάνε κλικ στην εικόνα) αντλήθηκε από https://anoixtosxoleio.weebly.com/

τίτλο2 2