ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (8)

Έχει αναρτηθεί η 8η εργασία στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι  οδηγίες είναι οι ίδιες όπως και στις άλλες εργασίες.

Αργότερα θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις  για αυτοδιόρθωση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ V 8

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ V 8

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 8

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (7)

Έχει αναρτηθεί η 7η εργασία στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι  οδηγίες είναι οι ίδιες όπως και στις άλλες εργασίες.

Αργότερα θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις  για αυτοδιόρθωση.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ V7

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ V7

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ V 7

ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 7