ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (6)

Έχει αναρτηθεί η 6η εργασία στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι  οδηγίες είναι οι ίδιες όπως και στις άλλες εργασίες.

Αργότερα θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις  για αυτοδιόρθωση.

 

ΓΛΩΣΣΑ V6

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V6

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ V 6

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V 6