ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (4)

Έχει αναρτηθεί η 4η εργασία στη γλώσσα και τα μαθηματικά. Οι  οδηγίες είναι οι ίδιες όπως και στις άλλες εργασίες.

Αργότερα θα αναρτηθούν και οι απαντήσεις  για αυτοδιόρθωση.

ΑΣKΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ V4

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ V4

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ V4

ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ V4