Μελ.Περιβάλλοντος: Η φύση είναι το σπίτι μας.

Σας παρακαλούμε για αρχή  να διαβάσετε από το βιβλίο της Μελέτης Περιβάλλοντος το  “Αξίζει να διαβάσουμε” στις σελίδες : 61 , 67, 69 , 73 , 76 , 78

Τώρα κάποιες  ασκήσεις (κάντε <<κλικ>> στις εικόνες). Προσπαθήστε μόνοι σας και για όσους συναντήσουν δυσκολία στο σταυρόλεξο και στη συμπλήρωση των λέξεων  , εδώ η βοήθεια!      

 

 

 

 

 

Και μία διαδραστική άσκηση (κάντε <<κλικ>>)       

(Η δραστηριότητα αντλήθηκε  από https://www.exidas.gr/mod/hvp/view.php MyStudyNet)

 

 

Και τώρα μερικές δραστηριότητες για……ξεκούραση  και διασκέδαση(με <κλικ>)

 

 

Ελπίζουμε να σας άρεσαν.