Καλό ταξίδι κύριε Θωμά…

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 30-10-2021

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη…

Εθνική γιορτή 28ης Οκτωβρίου

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 07. ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, Χωρίς κατηγορία | , στις 27-10-2021

Το σχολείο μας θα εκπροσωπήσουν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου οι εξής μαθήτριες και μαθητές:

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

ΣΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΜΗΣ – ΑΛΙΚΗ ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΥ –  ΤΟΣΚΑ ΛΑΟΥΡΑ

ΧΥΛΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΟΜΝΗΝΑΚΗ ΔΑΝΑΗΛΑΤΣΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΟΥΛΙΑ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ edupass.gov.gr ( ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 27-10-2021

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ edupass.gov.gr

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τα σχολεία η πλατφόρμα edupass.gov.gr, η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων

Χάρη στο edupass.gov.gr η Διευθύντρια της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19. 

Επισημαίνεται ότι το self-test που πρέπει να δηλωθεί στις 28-29/10/2021 από τους γονείς/κηδεμόνες μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες  θα δηλωθεί –για τελευταία φορά– στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Ποιοι είναι υπόχρεοι

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΓΙΟΡΤΗ -ΠΑΡΕΛΑΣΗ)

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, 07. ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | , στις 25-10-2021

 

  1. Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η σχολική γιορτή της Εθνικής Επετείου από 08:15 έως 09:00Η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνει από την κεντρική είσοδο (πεζόδρομο της Εκαταίου ) από 09:00 έως 09:15.

 

 

  1. Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου το σχολείο θα είναι κλειστό. Η Σημαιοφόρος και οι παραστάτες/τριες που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο στην παρέλαση θα συναντήσουν την κ. Φίλιου στο μετρό του Ν. Κόσμου στις 09.30 για να μεταβούν στο Ζάππειο. Παρακαλούνται όλοι και όλες να φοράνε μάσκα.

 

 ΕΟΡΤΗ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ -ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ)

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 21-10-2021

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2286/1-6-2021 ισχύουν τα ακόλουθα για την απαλλαγή μαθητών από μαθήματα:

1. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

α) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές) μπορούν, αν το  επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/ νη της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο μάθημα των Θρησκευτικών». Η αίτηση υπογράφεται και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες του/της. Μόνον στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα, αρκεί η υπογραφή του/της ασκούντος/ούσης τη γονική μέριμνα.

β) Η ως άνω αίτηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων ή του ενός εφόσον μόνο ένας από τους γονείς ασκεί τη γονική μέριμνα, παραλαμβάνεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια  του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την πέμπτη ημέρα μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε σχολικού έτους.

Το γνήσιο της υπογραφής δύναται να βεβαιώνει κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και ο/η Διευθυντής/ ντρια ή Προϊστάμενος/νη της σχολικής μονάδας κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υπογράφεται ενώπιον του/της.

γ) Η απαλλαγή αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων, αφορά ολόκληρο το σχολικό έτος και δύναται να ανανεωθεί για κάθε επόμενο σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών  δημοτικού σχολείου συντάσσει σχετική πράξη στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, στην οποία καταγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ο/η απαλλασσόμενος/η μαθητής/τρια την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών.

δ) Οι μαθητές/τριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών απαλλάσσονται και από τον εκκλησιασμό και την προσευχή, εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες το έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Μουσικής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ ντρια  του δημοτικού σχολείου, τον/ την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/ ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

α) Αν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, μπορεί να απαλλαγεί από την ενεργό συμμετοχή στο εν λόγω μάθημα, αν ο/η γονέας ή κηδεμόνας του/ της υποβάλει σχετική αίτηση στον/στη Διευθυντή/ντρια  του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στη σχολική μονάδα και επικαιροποιείται σε κάθε μεταβολή της κατάστασης της υγείας του/της μαθητή/τριας ή των παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι απαιτούν απαλλαγή του/της.

β) Την αίτηση της προηγούμενης παραγράφου εξετάζει επιτροπή αποτελούμενη από τον/τη Διευθυντή/ ντρια του δημοτικού σχολείου, τον/ την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ΠΕ70 του τμήματος στο οποίο φοιτά ο/η μαθητής/τρια και τον/την διδάσκοντα/ ουσα εκπαιδευτικό του μαθήματος.

Τηλεδιάσκεψη με τη μορφή σεμιναρίου για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 18-10-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 25-10-2021, και ώρα 18.30-20.30, θα πραγματοποιηθεί
τηλεδιάσκεψη με τη μορφή σεμιναρίου (webinar) για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της Α΄
τάξης των Δημοτικών Σχολείων παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης των Σ.Ε.Ε. ΠΕ70:
Αικατερίνης Λαμπροπούλου, Γεωργίας Πολυζώη, Φωτεινής Φιλίππου, Πέτρου Χαβιάρη και Μάρθας
Χριστοπούλου, με θέμα: «Υποστηρίζοντας τα πρώτα βήματα στο Δημοτικό Σχολείο», σύμφωνα με
την απόφαση της Ολομέλειας του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής (Πράξη 17η/1-10-2021).
Στο σεμινάριο θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
Θέμα Εισηγήτρια
«Ενίσχυση των δεξιοτήτων των μικρών
παιδιών στο οικογενειακό πλαίσιο»
Ζωή Καραμπατζάκη, Σ.Ε.Ε. κλάδου
ΠΕ60 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
«Διαβάζοντας μαζί με τα παιδιά. Ο ρόλος
των γονέων στη σχολική μελέτη»
Αικατερίνη Λαμπροπούλου, Σ.Ε.Ε.
κλάδου ΠΕ70 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής
Ο σύνδεσμος που θα ενεργοποιήσουν οι γονείς και κηδεμόνες για τη συμμετοχή τους είναι:

https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=m540d227b65c323e9ea8a369460433741

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ SELF TEST ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΡΙΤΗ

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 16-10-2021

Σας ενημερώνουμε πως οι μαθητές/μαθήτριες θα επιδείξουν τη βεβαίωση του αρνητικού τεστ τη Δευτέρα, 18-10-2021 (αυτό που δεν έκαναν την Παρασκευή, λόγω μη λειτουργίας του σχολείου) και την Τρίτη, 19-10-2021 το πρώτος της νέας εβδομάδας.

Άρα, και Δευτέρα και Τρίτη δειχνουμε self test….

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF TEST

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 15-10-2021

Eπισυνάπτουμε μεταφρασμένες οδηγίες σε αραβικά, φαρσί, ουρντού, κιρμάντζι και σορανί για προμήθεια των self tests (από 14/10 έως 23/10) από τους γονείς των προσφύγων μαθητών .

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021, κλειστά τα σχολεία!

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 14-10-2021

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής  κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή 15 Οκτωβρίου σε όλη την Αττική, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2021-22

0

Συγγραφέας: 92 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Χωρίς κατηγορία | , στις 13-10-2021

Σας ενημερώνουμε πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων (δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς) και την τρέχουσα σχολική χρονιά. Σήμερα δόθηκε υπεύθυνη δήλωση στα παιδιά για να τη συμπληρώσουν και να την υπογράψουν οι γονείς/κηδεμόνες. Μέχρι την Παρασκευή, 15-10-2021 περιμένουμε να επιστραφεί στο σχολείο. Προσοχή στις αλλεργίες -δυσανεξίες. Είναι σημαντικό να τις γνωρίζουμε. Το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος/α δεν επιθυμεί να συμμετέχει μπορεί να γράψει πάνω στη δήλωση «Δεν επιθυμώ».

Παρακάτω θα βρείτε την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου και την Υπεύθυνη δήλωση.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2021 22

 

ΣΥΝ.2 ΥΠΕΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

90 εκατομμύρια για τα σχολικά γεύματα • EpirusPost • Ειδήσεις, Ιωάννινα,  Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία

 

 

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων