26-05-21 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για Πρότυπα και Πειραματικά!

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 28-05-2021

Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή  στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Νέα Πρότυπα-Πειραματικά σχολεία: Έως 23 Μαρτίου προθεσμία για αιτήσεις | Alfavita

ΔΗΛΩΣΗ Β’ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Δ΄ΤΑΞΗΣ

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 19-05-2021

Παρακαλούμε να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 τις υπεύθυνες δηλώσεις για τη Β΄Ξενη Γλώσσα ( Γαλλικά ή Γερμανικά), οι οποίες δόθηκαν σήμεραστους μαθητές και μαθήτριες της Δ΄τάξης.

egkyklios_b_xeni_glossa_2021-2022

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα

 

Η εγκύκλιος για τη Β' ξένη γλώσσα στα δημοτικά

 

 

Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 19-05-2021

Πατήστε παρακάτω για να διαβάσετε το πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου περιστατικού Covid-19

 

πρωτοκολλο σχολείων 170521 final (2)

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα self-test στα σχολεία Πρωτοβάθμιας

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 19-05-2021

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3051 (ΦΕΚ 2020/18-05/2021)

Σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19, η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα του μαθητή πραγματοποιείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία (3) εικοσιτετράωρα (24ωρα) από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο.

Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων,οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα:

α) η ημέρα της τελευταίας επαφής με το κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0),

β) ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη (10η) ημέρα,

γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα την ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την δέκατη (10η) ημέρα, να είναι αρνητικό.

self-test μία φορά την εβδομάδα

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά καθ’ εκάστη σχολική εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα.

Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης μέσω της δωρεάν δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός ακόμη και για τους ήδη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού αλλά και για το λοιπό και διοικητικό προσωπικό.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών και οι ενήλικοι μαθητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ο μαθητής επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον Διευθυντή / Υποδιευθυντή, ή Προϊστάμενο.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ (σχετ. 23).

Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση

Ευχαριστίες

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 18-05-2021

Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, από την καρδιά μας,  τον ΣύλλογοΓονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για την προσφορά φαρμακευτικού υλικού και χρωμάτων για το βάψιμο του Νηπιαγωγείου!

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον κ. Λιρέζα Θανάση για το βάψιμο της εισόδου του σχολείου, την αλλαγή των βρυσών και τον καθαρισμού της αποχέτευσης του σχολείου!

 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-RAPID TEST

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 12-05-2021

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΣΤΑ:

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Στα σημεία αυτά μπορούν να απευθύνονται όσοι και όσες επιθυμούν να κάνουν τον τεστ κορωνοϊου κάθε Κυριακή και Τετάρτη και δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να κάνουν τα self test.

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 12-05-2021

Σας ενημερώνουμε πως αύριο Πέμπτη 13 Μαϊου 2021 θα δοθεί στους/στις μαθητές/τριες η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ-  ΔΗΛΩΣΗ για την εγγραφή τους στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, για το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022. Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ θα επιστραφεί την Παρασκευή 14 Μαίου 2021, χωρίς άλλα δικαιολογητικά. Δηλαδή, θα γίνουν δεκτές  όλες ανεξαιρέτως οι  αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν  στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του
Ολοήμερου Προγράμματος (15:00’), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των
γονέων/ κηδεμόνων. Επίσης, πρέπι να δηλωθεί και η  παρακολούθηση της ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ. 

 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΙΤΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΟ 2020-2021 – 4ο Δημοτικό Σχολείο  Ζωγράφου

 

Η γιορτή της μητέρας!

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 07. ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | , στις 09-05-2021

Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του 92ου Δημοτικού Σχολείου και σε όλες τις μαμάδες του κόσμου!!!

περι αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest)

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 07-05-2021

Ένα power point χρήσιμο για τo self test!!!Ανοίξτε το…

 

TELIKO SELF-TEST

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 10/05/2021

0

Συγγραφέας: 92dimat | Κατηγορία 03.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 07-05-2021

Σας ενημερώνουμε ότι με την επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων (δια ζώσης 10/05/2021) ξεκινάει και πάλι το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»
Παρακαλούμε τα παιδιά να φέρνουν μαζί τους πάνινη τσάντα για να μπορούν να το μεταφέρουν στο σπίτι. Τα παιδιά που παραμένουν στο Ολοήμερο παρακαλούμε να έχουν μαζί του πετσέτα,  χαρτοπετσέτες, αντισηπτικά ή πάνινη τσάντα, αν δεν επιθυμούν να φάνε στο σχολείο. Σ’  αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δικό τους φαγητό. Το σχολικό γεύμα δεν είναι υποχρεωτικό. 

Σε ποια δημοτικά σχολεία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα” – ΚΥΑ  - dimosio.gr

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων